Relacja z wizyty AboutDecor w Dolinie Krzemowej

AboutDecor w Dolinie Krzemowej

Niedawno zakończył się wyjazd AboutDecor do Doliny Krzemowej. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tego, co udało się nam osiągnąć podczas tego wyjazdu, jak wyglądał oraz co może nam przynieść w najbliższym czasie. Był on z pewnością bardzo potrzebny na tym etapie rozwoju gdzie dziś się znajdujemy. Rzucił nam nowe spojrzenie zupełnie różne od tego z czym spotkaliśmy się do tej pory w polskiej rzeczywistości startupowej.

Przebieg wyjazdu

Za organizację wyjazdu odpowiedzialna była organizacja US-Polish Trade Council (USPTC) oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Trzeba przyznać, że cały wyjazd był na bardzo wysokim poziomie, merytorycznie przygotowany od A do Z. W pewnym sensie przyznać można, że nawet zaskoczył nas pod kątem intensywności i samego przebiegu. I trzeba to podkreślić - zaskoczył nas na plus!

W Dolinie Krzemowej mieliśmy codziennie zajęcia w TechLab, którego misją jest rozwój firm, i łączenie przedsiębiorców na całym świecie. 

Pierwszego dnia zajęcia dotyczyły kultury działania w Dolinie Krzemowej, zajęcia prowadzili - Greg Grabiec oraz Mariusz Tomaka z US-Polish Trade Council organizacji utworzonej w 2002 r. w USA i w 2010 r. w Polsce w celu promowania obecności polskich instytucji i korporacji naukowych i zaawansowanych technologii w Kalifornii.

Następnie zostało przeprowadzone szkolenie: Jak zbudować firmę, budując firmę globalną. Zajęcia poprowadziła Sara Rauchwerger, która jest założycielką i dyrektorem zarządzającym w Centrum Innowacji TechLAB. Zajęcia zakończyły się w terenie na boisku do baseballa. Uczyliśmy się z Sarą czym jest dobry pitching, jak przygotować interesującą prezentację oraz jak ją przedstawić.  

Kolejnego dnia prelegentem był Viren Singh, który poprowadził szkolenie: Jak budować relacje między klientami, sprzedawcami i partnerami? Viren Singh jest zaufanym doradcą TechLab wspierającym rozwój biznesu. Współpracuje na co dzień  z ogromnymi centrami danych które mieszczą się w Silicon Valley.

Następna prelekcja była na temat: Business culture US vs Polish, którą poprowadził Greg Grabiec. Omawialiśmy najważniejsze aspekty prowadzenia biznesu w USA, różnice w podejściu do biznesu. Jak wygląda etykieta biznesowa oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Kolejny dzień był równie inspirujący. Sesję szkoleń zaczęliśmy od prezentacji Jak zorganizować firmę w Dolinie Krzemowej, którą poprowadził Stan Lewandowski. Osoba ta jest znana w światowym środowisku prawniczym. Odpowiada on za kwestie prawne, finansowe oraz inne strategiczne transakcje. Stan Lewandowski doradza krajowym i międzynarodowym firmom w zakresie optymalnej strukturyzacji, finansowania, działalności operacyjnej, rozwoju i innych strategicznych zagadnień transakcyjnych, głównie w zakresie sztucznej inteligencji, fintech, lotnictwa i kosmonautyki, edukacji, podróży, bezpieczeństwa cybernetycznego, gier komputerowych i energii odnawialnej.

Następna sesja miała tytuł: Jak współpracować z globalnymi firmami, aby korzystać z ich zasobów  i poprowadził ją William Du. William jest kierownikiem programu Agory dla startupów, który pomaga i pielęgnuje startupy w ramach programu "Agora dla startupów", począwszy od dostarczenia produktu i generowania przychodów.

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zaprezentować swoje Startupy przed publicznością składającą się z Ekspertów, uzyskać fachowe porady oraz odpowiadać na trudne pytania, których się nie spodziewaliśmy. Po południu odwiedziliśmy siedzibę firmy Apple oraz Google, a także zwiedziliśmy kompleks uniwersytecki Stanford.

Podczas naszego pobytu wielokrotnie utwierdzaliśmy się w przekonaniu że Dolina Krzemowa żyje startupami. Przypadkowo napotkane osoby pytały czym się zajmujemy, chciały dowiedzieć się czegoś więcej o naszym pomysłach na biznes co wydaje się rzeczą niespotykaną w polskim środowisku.

Takim to sposobem spotkaliśmy na swojej drodze m.in. Mike Ballard-a, który był pomysłodawcą oraz producentem pierwszego na świecie - router-a. Mike opowiedział nam o historii swojej firmy ale także wysłuchał naszych pomysłów. Spotkanie było bardzo inspirujące, dodało nam energii do dalszego rozwoju. Co ciekawe - odbyło się w jego winnicy!

0

W wolnych chwilach czerpaliśmy z kalifornijskiego klimatu. Zwiedziliśmy kilka kluczowych miejsc, obserwowaliśmy lokalną społeczność oraz siedziby dużych, międzynarodowych spółek. Kontakty, które udało się nawiązać przekute zostaną w realne działania jednak w odpowiednim momencie. Obecnie projekt AboutDecor rozwijamy ze środków unijnych z programu Polska Wschodnia. Po jego zakończeniu powinniśmy być w pełni działającą spółką z wprowadzonym innowacyjnym produktem na rynek polski i zagraniczny. Wtedy pojawi się miejsce na to aby wrócić do Doliny Krzemowej już w poszukiwaniu szerszego kapitału i szybszego rozwoju naszego pomysłu.