Mój Prąd 4.0 – nawet do 20,5 tys. zł dofinansowania fotowoltaiki i magazynów energii

Po środki w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd mogą starać się wszyscy prosumenci, którzy nie wnioskowali jeszcze o rządowe wsparcie, a instalacje zakończyli po 1 lutego 2020 r.

W połowie kwietnia ruszyła kolejna już edycja programu Mój Prąd, dzięki któremu wiele gospodarstw może otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki czy magazynów energii. Przed skorzystaniem z tej formy wsparcia należy jednak dokładnie zapoznać się z wszelkimi warunkami, a także tym, jak wyglądają kwestie formalne z tym związane. Na co warto zwrócić uwagę, kto i jak może sięgnąć po środki w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało szczegóły czwartej już edycji programu Mój Prąd, który jest współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku ma do rozdzielenia 350 milionów złotych, z możliwością powiększenia tej kwoty jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 jest bezzwrotne i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych.

Program Mój Prąd - o czym mowa?

Głównym celem rządowego programu Mój Prąd jest wspieranie pozyskiwania energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych, co prowadzi do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym. Dzięki programowi Mój Prąd dofinansowano inwestycje na kwotę przeszło 1,4 mld zł! Zgodnie z przyjętymi szacunkami, ma to wpłynąć na redukcję emisji dwutlenku węgla na poziomie nawet 1,8 mln ton w skali roku, a wszystko wskazuje na to, że wynik ten sukcesywnie będzie się poprawiać. W tym roku bowiem oprócz dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne, program obejmie także magazyny energii, które znacznie zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. 

Mój Prąd 4.0 - dla kogo i ile wynosi wsparcie?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 jest bezzwrotne i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych. W tej edycji maksymalna dotacja związana z zakupem fotowoltaiki wraz z urządzeniami dodatkowymi wynosi 20 500 zł. Dotyczy to przede wszystkim samej instalacji PV (do 4000 zł), instalacji PV przy zakupie innych elementów (do 5000 zł), magazynu energii elektrycznej (do 7 500 zł), magazynu ciepła (do 5000 zł), a także systemu zarządzania energią EMS/HEMS, ale tylko przy zakupie magazynu ciepła lub energii (do 3000 zł). Co istotne, prosumenci, którzy przyłączają się do sieci po 1 kwietnia 2022 r. mogą starać się o dofinansowanie pod warunkiem rozliczania się w systemie net-billingu. Oznacza to, że wszelką wytworzoną nadwyżkę energii muszą sprzedać do sieci, a w przypadku jej niedoboru - odkupić po cenach rynkowych. W przeciwieństwie do wcześniejszych zasad opartych na net-meteringu, prosument traci więc możliwość skorzystania z opustów. 

Dofinansowanie fotowoltaiki - kwestie formalne

Niezwykle istotnym elementem całego procesu jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. Nabór wniosków w ramach Mój Prąd 4.0 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, dokumenty należy złożyć za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, który jest dostępny na oficjalnej stronie właściwego oddziału NFOŚiGW. Wniosek trzeba złożyć ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym przede wszystkim: pismem potwierdzającym przejście na net-billing, które jest wydawane przez operatora sieci dystrybucyjnej; rachunkiem lub fakturą potwierdzającą płatność za dofinansowane urządzenie; potwierdzonym przez operatora zaświadczeniem z datą przyłączenia instalacji PV do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Energii. W przypadku zakupu systemu HEMS lub magazynu energii konieczne jest załączenie protokołu odbioru prac lub oświadczenie o samodzielnym montażu. Ponadto jeśli prosument składa wniosek przez pełnomocnika potrzebne jest potwierdzenia pełnomocnictwa. 

Mój Prąd 4.0 - na co jeszcze zwrócić uwagę?

Po środki w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd mogą starać się wszyscy prosumenci, którzy nie wnioskowali jeszcze o rządowe wsparcie, a instalacje zakończyli po 1 lutego 2020 r. Mówimy tutaj o możliwości uzyskania maksymalnego dofinansowania. W przypadku, gdy dana osoba uzyskała już dotację na PV, może ubiegać się o pieniądze na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej, magazyn ciepła, magazyn energii czy system HEMS/EMS. Warunkiem jest oczywiście przejście na rozliczenia w systemie net-billing. Wnioski przyjmowane są do 22 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków z programu.

W połowie kwietnia ruszyła kolejna już edycja programu Mój Prąd, dzięki któremu wiele gospodarstw może otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki czy magazynów energii.