Jak zamurować drzwi zewnętrzne - pozwolenie czy zgłoszenie?

Większość prac wymaga albo zgłoszenia, albo nawet uzyskania odpowiednich pozwoleń.

W czasie remontów często zmienia się koncepcja całych pomieszczeń, a nawet zmiany sięgające do konstrukcji budynku. Przykładem może być zamurowanie drzwi zewnętrznych do domu. W wielu przypadkach takie zmiany zwiększają komfort mieszkańców. W niektórych sytuacjach wydają się wręcz koniecznością. Zanim się przymierzyć do takich prac, warto sprawdzić, czy nie wymagają one uzyskania pozwolenia od odpowiedniego urzędu.

Jakie prace wymagają pozwolenia lub zgłoszenia?

Jak chcesz zamurować drzwi, nie musisz nic wypełniać.

Prace domowe można opisać w różny sposób. Według przepisów prawnych można wyróżnić trzy zakresy takich prac:

  • Konserwacja. Nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

  • Remont. Należy zgłosić do odpowiedniego urzędu.

  • Przebudowa. Wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.

W praktyce wiele osób nie stosuje się do tych zasad. Jednak należy pamiętać, że definicja urzędowa nie zawsze odpowiada ogólnemu rozumieniu danego pojęcia.

Czym jest konserwacja?

Prace konserwacyjne, które można wykonywać bez zawiadamiania o tym urzędu, nie posiadają formalnej definicji. Aby wiedzieć, co wchodzi w skład prac konserwacyjnych, należy przyjrzeć się dwóm pozostałym kategoriom.

Idąc tym tokiem, można dojść do wniosku, że bez pozwolenia można między innymi malować ściany, układać okładziny oraz ingerować w ścianki działowe.

Czym jest remont?

O remoncie w znaczeniu prawnym można mówić w sytuacji, gdy staramy się odtworzyć stan pierwotny budynku. Dopuszcza się użycie innych materiałów i wyrobów niż te, które były używane wcześniej. Zatem remontem nazwać można między innymi wymianę dachu.

Czym jest przebudowa?

W przypadku przebudowy dochodzi do zmiany parametrów użytkowych budynku. Przykładami, które tu można podać, są różnego rodzaju rozbudowy oraz nadbudowy. Nowy taras czy dobudowanie garażu do konstrukcji domu.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie przy danych pracach?

Warto sprawdzić, jakie dokładnie prace wymagają uzyskania pozwolenia, a jakie wykonać można po uprzednim zgłoszeniu. Pozostałe prace można robić bez informowania o tym fakcie urzędu. Sprawdź sam, czy prace, które chcesz wykonać w najbliższym czasie, nie wymagają dopełnienia odpowiednich formalności.

Prace na dachu

Bez informowania urzędu można jedynie dokonywać niewielkich napraw, czyszczenia rynien oraz ogólną pielęgnację dachu. Jako remont traktować można zmianę pokrycia, docieplenie, wymianę rynien oraz naprawę więźby dachowej. W tych przypadkach należy sprawę zgłosić do urzędu. Natomiast wymiana więźby dachowej lub jej wzmocnienie wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Podobnie jest w przypadku adaptacji poddasza, czy wstawienia okna dachowego.

Drzwi i okna

Teoretycznie wymiana okien i drzwi może zostać uznana za konserwację, gdy nie dochodzi do powiększenia lub zmniejszenia otworów. Mimo to niektóre urzędy wymagają także tutaj dostarczenia zgłoszenia.

Jeśli zastanawiasz się, jak zamurować drzwi, możesz to wykonać bez żadnego zgłoszenia. Jednak wyburzenie nowych drzwi lub okien wymaga uzyskania stosownego pozwolenia, gdyż wpływa to na konstrukcję domu.

Elewacja

W przypadku elewacji większość prac wymaga tylko zgłoszenia takiego zamiaru do urzędu. Są to między innymi: ocieplenie ścian, wymiana materiałów elewacyjnych, jak nowe tynki, klinkier czy okładziny ścienne.

Balkony oraz tarasy

Aby dobudować czy zmienić wielkość tarasu lub balkonu, należy starać się o odpowiednie pozwolenie. Jest to bowiem ingerencja w konstrukcję budynku.

Ogrodzenia

Stawianie ogrodzenia powyżej 2,20 m lub usytuowanych od strony drogi, placu, torów lub miejsc publicznych, powinno być zgłoszone do urzędu.

Pamiętaj o dopełnieniu formalności

Jak widać, większość prac wymaga albo zgłoszenia, albo nawet uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dlatego też zawsze warto się upewnić, czy zamierzone prace będziemy mogli wypełnić bez wypełniania dokumentów. Jak chcesz zamurować drzwi, nie musisz nic wypełniać. Jednak przy dociepleniu ścian należy taki zamiar zgłosić do urzędu na właściwym do tego formularzu. W przeciwnym razie Twoja praca zostanie uznana za samowolę budowlaną.

Warto sprawdzić, jakie dokładnie prace wymagają uzyskania pozwolenia, a jakie wykonać można po uprzednim zgłoszeniu.