Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe 2022?

Cały proces zaczyna się od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Sieć gazowa w Polsce obejmuje coraz większą liczbę miejscowości. Umożliwia to przyłączanie się kolejnych domostw do źródła ekologicznego paliwa. W tym celu wystarczy złożyć stosowny wniosek o przyłącze gazowe. Nie jest to trudne zadanie, w którym można uzyskać pomoc między innymi od spółek dystrybuujących gaz. Jak wygląda cały ten proces? Sprawdź sam, co należy zrobić, aby stać się pełnoprawnym odbiorcą gazu ziemnego.

Kilka prostych kroków do celu

Jeśli dostęp do gazu będzie już zapewniony, można zbudować instalację gazową.

Cały proces zaczyna się od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe dowiesz się z dalszej części tego artykułu. Co dzieje się po złożeniu tego dokumentu?

 • Wniosek zostanie rozpatrzony przez odpowiednią spółkę dystrybucyjną.

 • Następnie można podpisać umowę o przyłączenie do sieci.

 • Jeśli dostęp do gazu będzie już zapewniony, można zbudować instalację gazową w domu wraz ze wszystkimi odbiornikami.

 • W dalszej kolejności należy wypełnić zgłoszenie o gotowości do napełnienia paliwem gazowy. Cała instalacja zostaje wypełniona gazem. Aby zapewnić sobie gwarancję poszczególnych elementów systemu, pierwszego uruchomienia musi dokonać autoryzowany pracownik.

 • W końcu można podpisać stosowną umowę ze sprzedawcą gazu w danym regionie i oczekiwać, aż zostanie założony licznik gazu.

W ten sposób kończy się procedura podłączania do sieci gazowej.

Jakie dane należy umieścić we wniosku?

Uzupełniając kolejne pola wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej, należy wypisać takie dane jak:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,

 • pesel oraz adres miejsca, które ma zostać podłączone,

 • dane kontaktowe,

 • rodzaj budynku (najczęściej będzie to budynek jednorodzinny),

 • przewidywany termin, kiedy zacznie się korzystać z gazu,

 • moc przyłącza (maksymalny godzinny przepływ gazu),

 • sposób wykorzystania gazu w swoim domu,

 • przewidywane zużycie gazu rocznie w m³ oraz kWh,

 • sposób odbioru odpowiedzi na wniosek,

 • podpis wnioskodawcy.

Jaki wniosek jest właściwy dla domów jednorodzinnych?

Istnieje kilka wariantów wniosków o przyłącze gazowe. Który powinni wybrać właściciele domów jednorodzinnych? Należą oni do grypy przyłączeniowej B, podgrupy I. Grupy określone są na podstawie maksymalnego, godzinnego przepływu gazu. W tym przypadku jest to nie więcej niż 10 m³/h w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego. Jeśli chodzi o gaz ziemny azotowany, granicą jest 25 m³/h.

Takie ilości gazu całkowicie wystarczą na takie potrzeby, jak zasilanie kuchenki gazowej, czy ogrzewanie domu. Jest to grupa, do której należą także niewielkie przedsiębiorstwa, które nie prowadzą produkcji wymagającej zużycia gazu.

Warto wiedzieć, że wniosek można złożyć także w przypadku chęci kupienia nowej posiadłości. Wystarczy wtedy umieścić na wniosku adnotację, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej". Uzyskanie odpowiedzi na wniosek jest darmowe oraz nie zobowiązuje stron do podpisywania umów.

Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 30 dni.

Co jeszcze umożliwia wniosek o przyłącze gazowe?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe, jeśli celem jest jak najszybsze zawarcie umowy? Ogólnie wszystkie pola uzupełnia się tak samo. Warto jednak wiedzieć o kilku możliwościach, jakie daje odpowiednie wypełnienie wniosku.

Przy zaznaczeniu na wniosku opcji zawarcia umowy lub przy zadeklarowanym planowanym odbiorze poniżej roku od daty złożenia, razem z warunkami przyłączenia otrzymać można od razu wzór umowy o przyłącze, co przyśpieszy cały proces.

Warunki posiadają także datę ważności. W tym terminie możliwe jest podpisanie umowy o przyłącze. Jest to też okres, w którym można uzyskać zgodę na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej. Jeśli roczny okres ważności zostanie przekroczony, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

Podobnie wszelkie zmiany warunków przyłączenia gazu do domu wymaga ponownego wypełnienia i wysłania wniosku.

Aby jeszcze przyspieszyć przyłączenie do sieci gazowej, warto zaznaczyć odbiór odpowiedzi drogą elektroniczną. Będzie to dużo szybszy sposób niż tradycyjna poczta.

Sprawdź sam, co należy zrobić, aby stać się pełnoprawnym odbiorcą gazu ziemnego.