Jak wypełnić tablicę budowlaną 2022?

Za zaopatrzenie się w tablicę budowlaną odpowiedzialny jest inwestor – jej zakup nie jest trudny, ponieważ znaleźć ją można w większości sklepów oferujących sprzęt oraz materiały budowlane. 

Dostosowanie się do wytycznych polskiego prawa budowlanego jest warunkiem, który umożliwia przeprowadzanie jakichkolwiek prac. Mowa tu nie tylko o kwestiach formalnych, takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę, ale również innych obowiązkach inwestorów. Jednym z nich jest tablica budowlana. Jak wypełnić, gdzie ją kupić i czym tak naprawdę jest? Oto kilka najważniejszych informacji, dzięki którym odpowiesz sobie na wszystkie te pytania.

Czym jest tablica budowlana i jak wygląda?

Dostosowanie się do wytycznych polskiego prawa budowlanego jest warunkiem, który umożliwia przeprowadzanie jakichkolwiek prac.

Jednym z niezbędnych elementów, jaki powinien zostać umieszczony na placu budowy wymagającym pozwolenia na budowę, jest specjalna tablica o prostokątnym kształcie i żółtym kolorze. Najczęściej wykonuje się ją z twardego tworzywa, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia i posiada wymiary od 0,5 do 1 m2. Należy ją wypełnić dużymi, drukowanymi literami koloru czarnego – najlepiej użyć do tego niezmywalnego flamastra. Tablica musi być bowiem czytelna i trwała, nawet w trakcie niesprzyjających warunków pogodowych.

Istotną kwestią jest również umieszczenie tablicy w widocznym miejscu. Najlepiej, jeżeli jest to ogrodzenie lub specjalny stojak (o wysokości co najmniej 2 m) – jej treść powinna być dostępna dla każdego, dlatego też montuje się ją zwykle od strony dróg publicznych albo dojazdów do nich. Warto pamiętać, że powinna ona znajdować się na placu budowy aż do momentu zakończenia wszelkich prac.

Jeżeli więc budujesz dom, garaż czy jakikolwiek inny obiekt, który wymaga stosowanego pozwolenia, niezbędna będzie tablica budowlana. Jak wypełnić, kto jest za nią odpowiedzialny, kiedy ją ustawić? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., a także w dalszej części tego artykułu.

Kto wypełnia tablicę budowlaną?

Za zaopatrzenie się w tablicę budowlaną odpowiedzialny jest inwestor – jej zakup nie jest trudny, ponieważ znaleźć ją można w większości sklepów oferujących sprzęt oraz materiały budowlane. 

Natomiast wypełnianie tablicy to zadanie należące do kierownika budowy. Również on ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe dane, jakie się na niej znajdą, dlatego też powinien doskonale wiedzieć, jak wypełnić tablicę budowlaną.

Tablica budowlana, jak wypełnić?

Wiesz już, czym jest i dlaczego tak duże znaczenie ma tablica budowlana. Jak wypełnić ją w sposób prawidłowy? Oto kilka najważniejszych informacji!

Tablica budowlana powinna zawierać przede wszystkim:

  • rodzaj robót budowlanych, a więc informacje o tym, jakie prace są przeprowadzane na placu budowy i jaki jest ich cel;

  • dokładny adres prowadzenia robót budowlanych;

  • numer uzyskanego pozwolenia na budowę albo – w niektórych przypadkach – numer dokonanego zgłoszenia;

  • nazwę, adres oraz numer telefonu organu nadzoru budowlanego;

  • dane inwestora – jego imię i nazwisko lub adres firmy, a także adres oraz numer telefonu;

  • dane wykonawcy robót budowlanych – imię i nazwisko specjalisty albo nazwę firmy, a także adres oraz numer telefonu;

  • dane kierownika budowy, kierownika robót, projektanta oraz inspektora nadzoru budowlanego, w tym imiona i nazwiska lub nazwy firm, a także adresy i numery telefonów.

To jednak nie wszystko. Na samym końcu należy również umieścić niezbędne numery alarmowe, które będą szczególnie przydatne w przypadku różnego rodzaju wypadków oraz nieprzewidzianych sytuacji. Mowa tutaj o numerach policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, energetycznego i gazowego. We wspomnianym wyżej rozporządzeniu znaleźć można również informację o tym, że na tablicy budowlanej należy zapisać numer inspektora pracy.

Co grozi za brak odpowiedniej tablicy informacyjnej?

Wiesz już, jak istotną kwestią jest tablica budowlana. Jak wypełnić i gdzie ją zamontować – to również jest jasne. Warto na sam koniec powiedzieć również o tym, co grozi za jej brak albo nieprawidłowe uzupełnienie. W większości przypadków karą jest mandat – najczęściej w wysokości 500 zł. Jak wspomnieliśmy wcześniej, odpowiedzialny za jego zapłacenie będzie kierownik budowy, który nie dopełnił tego obowiązku.


Jeżeli więc budujesz dom, garaż czy jakikolwiek inny obiekt, który wymaga stosowanego pozwolenia, niezbędna będzie tablica budowlana.