Fundusze europejskie flaga logotyp Rzeczpospolita Polska flaga Unia Europejska flaga logotyp

Jak segregować śmieci 2021/2022

Segregacja odpadów jest niezwykle ważnym czynnikiem w staraniach o dobro środowiska.

Dla jednych oczywistość i przyzwyczajenie, dla innych nawyk, który dopiero w sobie kształtują. Segregacja odpadów jest niezwykle ważnym czynnikiem w staraniach o dobro środowiska – pomaga w walce z zaśmiecaniem, recyklingu, a także w zachowaniu porządku. Zasady są dość proste – należy oddzielać surowce nadające się do ponownego odtworzenia od odpadów, które się do tego nie nadają oraz resztek biodegradowalnych. Jak segregować śmieci, by robić to odpowiedzialnie i zgodnie z wytycznymi? Oto zasady dotyczące tego, jak segregować odpady.

Gdzie należy wyrzucać śmieci?

0
Kod kolorów pomaga segregować śmieci.

Jak segregować odpady w poprawny sposób? Przede wszystkim korzystając ze specjalnych pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami lub naklejkami. 

  • Żółty – metale i tworzywa sztuczne.

  • Niebieski – papier.

  • Zielony – szkło.

  • Brązowy – odpady biodegradowalne.

  • Szary/czarny – odpady zmieszane.

Jak segregować odpady zgodnie z zasadami?

Aby odpowiednio pozbywać się odpadów, należy wiedzieć, co konkretnie można wyrzucać do oznaczonych pojemników, a czego nie.

Metale i tworzywa sztuczne

TAK: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki po napojach, sokach i puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

NIE:  butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, opakowania po lekach i zużyte artykuły medyczne, opakowania po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, zużyty sprzęt elektroniczny.

Papier

TAK: opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE: ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier lakierowany i powleczony folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, kartony po mleku i napojach, papierowe worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, pieluchy jednorazowe i innych materiały higieniczne, zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowych, ubrania.

Szkło

TAK: butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy, szkło okularowe, szkło żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, opakowania po lekach,  rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, żarówki i świetlówki, reflektory, lustra, szyby okienne i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, termometry i strzykawki.

Odpady biodegradowalne

TAK: odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

NIE: kości i odchody zwierząt, oleje jadalne, popiół z węgla kamiennego, leki, drewno impregnowane, płyty wiórowe i pilśniowe MDF, ziemia, kamienie, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odpady zmieszane

Do takiego pojemnika należy wyrzucać to, co nie podlega recyklingowi, np. ręczniki papierowe czy środki higieniczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

Jak segregować śmieci po remoncie, kłopotliwe, niebezpieczne?

Odpady wygenerowane podczas remontu, takie jak panele podłogowe czy płyty meblowe, a także wszystkie inne posegregowane wcześniej śmieci oraz niemal wszystkie kłopotliwe odpady (odzież, lustra, opony, oleje silnikowe, opony, leki, baterie i akumulatory itp.)  można oddać do okolicznego PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto również śledzić terminarz wywozu odpadów wielkogabarytowych, np. mebli, które organizowane są z reguły dwa razy do roku. 

A jak segregować śmieci takie jak papa, gruz, wełna mineralna czy włókno szklane i środki niebezpieczne? Należy skontaktować się Urzędem Miasta we własnej miejscowości, by dowiedzieć się, gdzie można je legalnie zutylizować. Istnieją także prywatne firmy zajmujące się wywozem kłopotliwych odpadów. Taka usługa jest zazwyczaj płatna. 

To, jak segregować śmieci, nie jest trudne. Warto wypracować w sobie dobre nawyki, zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki oraz worki (wielokrotnie są rozdawane przez firmy zajmujące się wywozem śmieci) i po prostu zacząć! Jest to nie tylko właściwe dla przyrody, ale i oszczędne, bowiem segregując odpady – płaci się mniej za ich wywóz.

0
Aby odpowiednio pozbywać się odpadów, należy wiedzieć, co konkretnie można wyrzucać do oznaczonych pojemników, a czego nie.