Fundusze europejskie flaga logotyp Rzeczpospolita Polska flaga Unia Europejska flaga logotyp

Adaptacja poddasza. Jakie formalności powinniśmy załatwić?

Zgłoszenie adaptacji strychu w jednorodzinnym domu jest znacznie prostszą procedurą formalną.

Najczęściej na adaptację poddasza w domu jednorodzinnym decydujemy się wtedy, kiedy powiększa się nasza rodzina albo potrzebujemy wygospodarować nową przestrzeń do pracy lub zabawy. Adaptacja strychu wiąże się nie tylko z poważnym remontem, lecz także załatwieniem pewnych formalności. Sprawdźmy, co trzeba załatwić przed zabraniem się do prac budowlanych oraz gdzie można uzyskać odpowiednie pozwolenia.

Adaptacja poddasza – jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie?

Zgłoszenie na adaptację nie jest potrzebne w sytuacji, gdy poddasze wyróżnia się dobrym stanem technicznym.

Niezależnie od tego, czy posiada się stary, czy nowy dom, w przypadku gdy chce się przeprowadzić czynność taką, jak adaptacja poddasza, trzeba postępować w przemyślany sposób. Na początku warto zwrócić uwagę na pozwolenie na budowę. W jakich okolicznościach można je uzyskać i kto je wydaje?

Pozwolenie na budowę to dokument wydawany przez starostę, następnie urząd ten przekazuje informacje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta i innym organom, które zadecydowały o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. W przypadku gdy jego decyzja będzie negatywna, można odwoływać się do wyższej instancji, czyli wojewody. Rozpatrzenie sprawy trwa do 65 dni. Jest to dość długi czas, więc należy uwzględnić go w planowaniu remontu. 

Pozwolenie na budowę – kiedy trzeba się o nie starać?

O pozwolenie na budowę trzeba starać się w każdym przypadku, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia wymagających prac, które polegają na znaczącej rearanżacji całej powierzchni – zarówno w nowym domu, jak i nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków.

Na jaki rodzaj przebudowy można się zdecydować, gdy uzyska się pozwolenie na budowę?

Co jednak zalicza się do wymagających prac? Jest to na pewno gruntowna przebudowa, obejmująca m.in. rozbudowę i nadbudowę budynku czy modernizację przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.
W pierwszym przypadku są to takie czynności, jak na przykład zmiana kształtu zadaszenia i jego wysokości lub kąta pochylenia połaci dachowej. Z kolei przebudowa i modernizacja przegród zewnętrznych i ważnych elementów konstrukcyjnych dotyczy zmiany cech użytkowych i technicznych nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu stałych parametrów. Może to być na przykład montaż okna dachowego czy przebudowanie schodów.

Adaptacja strychu – kiedy można starać się o zgłoszenie?

Zgłoszenie adaptacji strychu w jednorodzinnym domu jest znacznie prostszą procedurą formalną. To najłatwiejszy sposób na to, aby ze spokojem zająć się przearanżowaniem powierzchni znajdującej się pod dachem. Zgłoszenie na adaptację nie jest potrzebne w sytuacji, gdy poddasze wyróżnia się dobrym stanem technicznym – nie są konieczne poważniejsze prace budowlane. Dodatkowym kryterium, które powinien spełniać budynek, jest to, żeby nie widniał w rejestrze zabytków. 

Na jaki rodzaj przebudowy można się zdecydować w ramach procedury zgłoszenia adaptacji?

Kiedy zgłoszona adaptacja strychu zostanie rozpatrzona pozytywnie, można zamontować na przykład nową instalację wewnętrzną domu lub rozbudować tę, która już istnieje. Dotyczy to takich elementów, jak: system elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacyjny, cieplny, klimatyzacyjny czy telekomunikacyjny.

Co więcej, osoby, które uzyskają pozytywną decyzję, mogą przeprowadzić remont poddasza obejmujący naprawę zużytych elementów, takich jak: dachówki, tynk czy kafelki. Można również wykonać wymianę okien z modelu drewnianego na plastikowy. 

Adaptacja strychu bez wypełniania formalności – jakie przygotowano kary?

W sytuacji, w której osoba decydująca się na przebudowę nie chce udać się do urzędu i zdecyduje się na prace związane z adaptacją poddasza bez odpowiednich dokumentów, powinna przygotować się na kary. Jest to tzw. samowola budowlana i wiąże się z sankcjami takimi jak: nakaz rozbiórki, kara finansowa czy nawet ograniczenie wolności do 2 lat. Biorąc pod uwagę dość surowy taryfikator, warto zdecydować się na złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie, tak aby uniknąć kłopotów z prawem. 

W sytuacji, w której osoba decydująca się na przebudowę nie chce udać się do urzędu i zdecyduje się na prace związane z adaptacją poddasza bez odpowiednich dokumentów, powinna przygotować się na kary.